Inloggen

Programmamanager / Kwartiermaker MedMij a.i.

32 - 36 uur 36 - 40 uur
WO Post WO
€6000 - €6500 €6500 - €7000 €7000 - €7500
Den Haag / Hybride
Share

Wat ga je doen als Programmamanager / Kwartiermaker MedMij a.i.

Betere gezondheid en zorg, doordat de juiste informatie veilig en op het juiste moment toegankelijk is voor de juiste mensen

Bij VZVZ organiseren wij programma’s die bijdragen aan het uitwisselen van medische gegevens in
de zorg en de verandering die hiervoor nodig is. Programma’s met grote maatschappelijke
relevantie binnen complexe omgevingen. Voor de doorontwikkeling en invoering van MedMij zijn
wij op zoek naar een programmamanager / kwartiermaker die boven alles in staat is om te
verbinden en daarbij stevig in de eigen rol blijft staan. Het programma heeft een initiële duur van
zes maanden. Je inspireert tot samenwerking, met de maatschappelijke belangen en doelstellingen
voor ogen. Voor deze rol heb je aantoonbaar ervaring met complexe verandertrajecten in
omgevingen waar veel stakeholders sterke invloed uitoefenen en niet in hiërarchische verhouding
staan tot elkaar. Wil jij je inzetten voor deze uitdaging? Wij horen graag jouw verhaal!

Programma MedMij
Voor het veilig uitwisselen van medische gegevens tussen zorgaanbieders en de persoonlijke
gezondheidsomgeving (PGO) van de patiënt is een breed gedragen afsprakenstelsel nodig tussen
verschillende belanghebbende; MedMij. Stichting MedMij is initiatiefnemer en beoordeelt of
deelnemers het MedMij-label mogen dragen. Stichting MedMij werkt samen met Nictiz en VZVZ
om het afsprakenstelsel en de informatiestandaarden te beheren en door te ontwikkelen. Ook
spelen Nictiz en VZVZ een belangrijke rol bij het kwalificatie- en acceptatietraject dat partijen
moeten doorlopen om deelnemer te kunnen worden.
In de eerste fase is het afsprakenstelsel ontwikkeld, beproefd en landelijk uitgerold. Hier is veel
geleerd. Voor een succesvol vervolg zijn veranderingen nodig in het stelsel, in de aanpak en in bij de
uitvoeringsorganisaties zoals VZVZ. Deze aanbevelingen zijn samengebracht onder de titel
‘MedElkaar’.
De belangrijkste veranderingen liggen op het vlak van het ontwerp van het stelsel, de inrichting
van het hele beheer rond MedMij (regievoering op de kwaliteit), de samenwerking met de
opdrachtgever Stichting MedMij en andere stakeholders, zoals de Patiëntenfederatie en Nictiz. De
programmamanager zal in de komende maanden de transitie naar MedMij 2.0 vormgeven vanuit
het perspectief van de stelselbeheer- en ontwikkelrol, en de implementatie-begeleidingsrol van
VZVZ.

Het speelveld
MedMij kent veel afhankelijkheden voor het succesvol in gebruik nemen van het afsprakenstelsel,
waar wij als programmaorganisatie minder directe invloed op hebben. Zoals “de basis op orde” aan
de zijde van de bronsystemen voor wat betreft het implementeren van de informatiestandaarden,
en gebruiksvriendelijkheid van de authenticatiemiddelen en deelnemende applicaties. De
programmamanager voor deze volgende fase heeft oog voor de belangen van de verschillende
partijen en weet deze partijen vanuit hun eigen doelstellingen mee te bewegen naar de gewenste
situatie.
Je weet zowel de belangen van MedMij als maatschappelijke veranderopgave, als de belangen van
VZVZ als regieorganisatie te vertegenwoordigen. Je stuurt op duurzame oplossingen die
aansluiten bij andere afsprakenstelsels en architectuur, ook wanneer dit op weerstand stuit.

Vanuit VZVZ is jouw doelstelling de kwaliteit van de informatie-uitwisseling binnen het stelsel
MedMij. Dit doel wordt half 2023 geëvalueerd; de programmamanager levert de input voor deze
evaluatie vanuit VZVZ.

De mens
De programmamanager staat aan het hoofd van het programmateam dat de regie voert. Dit team
zal MedMij in de nieuwe vorm doorontwikkelen en beheren. Je geeft het team vertrouwen in het
volgen van een gezamenlijk pad en neemt verantwoordelijkheid voor de werkzaamheden naar
buiten. Je weet lastige besluiten te nemen en hiervoor draagvlak te creëren waarmee de spirit om
samen het beste te bereiken groeit. Ieder kent zijn rol en jij geeft het voorbeeld.
De programmamanager is in staat de roadmap van MedElkaar met de partners en het team te
vertalen naar concrete wijzigingen en implementaties, wat direct invloed heeft op de
organisatieontwikkeling, samenwerking met de partners en de relatie met de deelnemers aan het
stelsel.
Je geeft op strategisch en tactisch niveau leiding aan een multidisciplinair team van 20 personen en
rapporteert aan de directeur operations van VZVZ. Het team is samengesteld met leden uit
afdelingen van VZVZ die alle regiefuncties inbrengen die nodig zijn om tot resultaat te komen. Het
kernteam bestaat uit een operationeel manager (productverantwoordelijke), de productmanager
en de leadarchitect.

Wat ga je doen?
Je bent verantwoordelijk voor (strategisch) Programma Management. Je beheert en bewaakt de
gestelde doelstellingen en legt verantwoording af aan de stakeholders, zonder de mensen en
belangen achter de spreadsheets uit het oog te verliezen.
Je stelt een programma governance op, waarbij ruimte is om samen te werken op verschillende
niveaus met interne en externe stakeholders. Je weet iedereen hier in mee te nemen en aan boord
te houden. Denk aan je collega’s van VZVZ, maar ook de zorgkoepels, zorgaanbieders, leveranciers,
overheidsorganisaties en andere landelijke programma’s voor gegevensuitwisseling.
Je bent een gerespecteerd gesprekspartner op verschillende niveaus. Je hebt meerdere antennes
waar je snel tussen kunt schakelen. Zo stuur je op hoofdlijnen, maar ben je ook pragmatisch
ingesteld wanneer de voortgang van een project hierom vraagt.

De taken en verantwoordelijkheden die op je pad komen zijn:

 • Eindverantwoordelijk voor het succesvol verlopen van programma’s en projecten op het
 • gebied van gegevensuitwisseling;
 • Schakelen met belanghebbenden op verschillende niveaus over doelstellingen en
 • uitvoering op tactisch en strategisch niveau;
 • Advies vragen aan betrokkenen en rapporteren over de voortgang;
 • Draagvlak creëren voor besluitvorming, zowel intern als extern;
 • Monitoren, beheren en bewaken van de voortgang binnen een regieorganisatie;
 • Beheren en controleren van de toegekende budgetten.

Wat vragen we van jou?

Een mensgerichte blik op gegevensuitwisseling in de zorg. De programma’s van VZVZ hebben een
grote maatschappelijke waarde. Je hebt hier aantoonbaar ervaring mee.
Je laat je niet verleiden om te snel de inhoud in te gaan, maar spoort anderen aan om binnen hun
eigen vakgebied het beste uit zichzelf te halen. Je bent in staat advies te beoordelen, te accepteren
en weet wanneer jou om advies gevraagd wordt. Je schept duidelijkheid en creëert daarmee een
stimulerende en veilige werkomgeving voor de verschillende betrokkenen. We ontvangen graag
ten minste twee referenties van een opdrachtgever en/of stakeholder.
Je hebt in ieder geval affiniteit met Zorg & ICT en bent bekend met het stakeholderveld in de zorg.
Vanzelfsprekend heb je goede analytische en communicatieve vaardigheden. Je bent in staat om
(financiële) rapportages op te leveren en tussentijds bij te sturen. Je kan gericht communiceren om
het dialoog aan te gaan met alle belanghebbenden.

Daarnaast breng je het volgende mee:

 • Een afgeronde masteropleiding op het gebied van bijv. Gezondheidswetenschappen,
 • Bedrijfskunde of Bedrijfsinformatica;
 • Minimaal 8 jaar werkervaring als programmamanager, projectmanager of projectleider
 • binnen de zorgsector in een multi-stakeholder omgeving en ervaring met projecten met
 • een informatievoorziening en automatisering component;
 • Kennis en ervaring van gegevensuitwisseling in een complexe omgeving;
 • Ruime ervaring met projectmanagement methodieken, zoals Agile of Prince2.

Wat krijg je van ons?

 • Je komt terecht in een innovatieve en dynamische organisatie in het midden van de Zorg & ICT sector die gestaag groeit en waarin je kunt meegroeien. Je krijgt uitdagingen op landelijk en bestuurlijk niveau, met de juiste middelen om je visie te verwezenlijken. We bouwen aan een kernploeg van programmamanagers en projectleiders van RSO Nederland en VZVZ waar je goed mee kunt sparren, maar waar ook ruimte is om te experimenteren of gewoon plezier te maken.
 • Daarnaast werk je in multidisciplinaire teams met goede ondersteuning.
 • De ruimte om doelen te verwezenlijken;
 • Het vertrouwen om het op jouw manier te doen;
 • Gemotiveerde mensen waarmee je een team kunt bouwen;
 • Budget om het waar te maken.

Wij bieden (indien je toch graag een dienstbetrekking zou wensen):

 • Een uitstekend salaris inclusief een eindejaarsuitkering;
 • Flexibele werktijden;
 • Ruimte om jezelf te ontwikkelen met bijpassend opleidingsbudget;
 • Een pensioenregeling;
 • Een laptop en een smartphone.

Kom je bij ons in dienst, dan vragen we jou een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) in te leveren.

Wat doet VZVZ?

VZVZ ondersteunt als expertisecentrum, netwerkcoördinator en beheerder van afsprakenstelsels en voorzieningen de informatie-uitwisseling tussen zorgaanbieders, zoals apothekers, huisartsen, huisartsenposten, ziekenhuizen én patiënten. De kwaliteit van deze uitwisseling wordt permanent gemonitord en verbeterd. We werken onafhankelijk van leveranciers, overheid en zorgverzekeraars, maar hebben wel een nauwe relatie met deze partijen. De projectleider maakt onderdeel uit van een team van projectleiders binnen de afdeling Advies & Innovatie.

Arthur Rasenberg
Programmamanager / Kwartiermaker MedMij a.i.

Laatste vacatures

Job Banner

Financieel Analist

Aan de slag bij een bank met een dynamische en informele cultuur? Wil jij direct impact maken op zowel de bank als haar klanten? Dan zoekt Nox People jou!
Den Haag

Recruitment Consultant

Ben jij een Recruitment Consultant met oog voor talent die gaat voor resultaat?  En beschik je over een ondernemende commerciële instelling? Dan zoekt Nox People jou!
Rotterdam

Controller

Vind jij het een uitdaging om vanuit het analyseren van data en opstellen van diverse (management) rapportages het management van nieuwe inzichten te voorzien. Ben jij graag betrokken bij...
Utrecht

STAY UP-TO-DATE

Op de hoogte blijven van de laatste vacatures? Meld je dan direct aan!

Vacatures via e-mail

Nox People gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.